Боян Петров

Боян ще говори как да се подготвим, ако решим да изкачваме върхове.

Боян е топ алпиниста на България, като е изкачил десетки върхове над 5000 метра, сред които: Нанга Парбат (8126 m), Макалу (8485 m), Анапурна I (8091 m), Манаслу (8163 m), K2 (8611 m, Броуд пик (8047 m), Канчендзьонга (8586 m), Гашербрум-2 (8035 m), Гашербрум-1 (8068 m) в Пакистан, много от които за първи път изкачени от българин.

Боян е експерт по прилепи, земноводни, влечуги и пещерна фауна и автор на над 50 проекта за оценка на фаунистичното разнообразие в национални и природни паркове, консултант на държавни институции, неправителствени организации, популярни списания и онлайн издания.

back to top